Kerry ETB
Gaelcholáiste Chiarraí

School Fees

Táille na Scoile

Tá costas €160 an dalta agus uasmheid €270 ar aon clann don scoilbhliain 2023/24. Cuirtear an t-airgead seo i dtreo na costais seo a leanas:

 • Scéim na Leabhar (más cuí- Feach thíos)
 • Locair an scolaire
 • Glas do locair an scoláire
 • Dialann Scoile
 • I dtreo na costais páipéarachas, cóipeáil, postas agus costais téacs.
 • I dtreo na costais imeachtaí seachranga.

Tá scéim na Leabhair ar fáil do scoláirí uile na scoile agus glacann mórlucht na daltaí páirtesa scéim. Ní gá do thuismitheoir teagmháil a dhéanamh leis ach i gcás nach bhfuil suim agaibh a bheith páirteach i scéim na leabhair.

Tá na praghas atá ar scéim na Leabhair i bhfad níos saoire ná an costas a bheadh ann na leabnhair ar fad a cheannach. Níl na leabhair a athraíonn gach bliain (leabhar filíochta Béarla AT, an dráma Béarla, leabhar filíochta Gaeilge, araile) agus roinnt leabhar saothair, ar fáil tríd an scéim.

Muna bhfuil tú ag glacadh páirte i Scéim na Leabhair laghdófar síntús na scoile go €80 agus bheadh uasmhéid €120 ar aon clann. Déan teagmháíl le h-oifig na scoile á ta aon cheist agat faoi seo.

Is féidir an táille seo a h-íoc tríd Way2Pay.

Má tá aon deacracht leis an íocaíocht déan teagmháil le húdaráis na scoile, led’ thoil.

School Fees

The School Fee for the 2023/2024 Academic year is €160 per student and €270 per family. The School Fee covers the following:

 • Book rental scheme (where availed of – see below)
 • Student locker
 • Lock for student locker
 • School journal
 • Contribution towards stationery, photocopying, postage and text service costs
 • Contributions to extra curricular activities

Our School has an excellent Book Rental Scheme on offer which is availed of by the majority of the student population. Indeed, a parent must notify the school if their son/daughter is not interested in the Book Rental Scheme.

The rental cost for this scheme represents a significant saving when compared to the cost of buying the books. Workbooks are not covered on the Book Rental Scheme.

Where students do not avail of the book rental Scheme the School Fee is reduced to €80 and a maximum fee of €120 per family. For further information, please contact the school office.

School Fees can be paid using the Way To Pay App.

If the payment of the above School Fee will result in financial hardship we are happy to discuss this - please contact the School Office to arrange an appointment to discuss.

No events found
04-D.Fómh-2022
Próiseas Iontrála don scoilbhliain 2024-25
Cluain Mhór, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 V82V
DÉAN TEAGMHÁIL LINN
SUÍOMH NA SCOILE
© 2024 Gaelcholáiste Chiarraí