Kerry ETB
Gaelcholáiste Chiarraí

Rogha Ábhair do Bhliain 5 - Subject Choice for 5th Year

Rogha Ábhair BL5

Click here: 2024/25 Subject Options Form for BL5

Mar chuid de phleanáil roghanna ábhair do dhaltaí Bl5 iarraimid ort suirbhé a líonadh. Scríobh síos uimhir, in ord tosaíochta, taobh le do rogha agus é a sheoladh ar ais chuig an scoil agus é sínithe ag an dalta agus a thuismitheoir/chaomhnóir (Tarlaíonn sé seo de gnáth roimh deireadh mí na Márta)

Tabharfar deis do dhaltaí athbhreithniú a dhéanamh ar a roghanna roimh deireadh mí Meán Fómhair chomh fada is a bhfuil spás ann dóibh sna ranganna go dteastaíonn uatha malartú isteach iontu.

As part of our planning of subject choices for Bl5 students, we request that you fill in a survey numbering the subjects in order of preference and then return the survey to the school signed by both the student and a parent/guardian (This usually happens by the end of March each school year).

Students will be given the opportunity to review their choices before end of September – please note this may not always be possible as there may not be room in the class they are trying to change to.

  • Tógfaidh gach dalta Gaeilge, Béarla agus Matamaitic.
  • Every student will continue with Gaeilge, English and Mathematics.

  • Molfaimid go láidir go dtógfaidh gach dalta Nuatheanga Eorpach seachas nuair go bhfuil díolúine staidéar ar theanga acu
    • Déanfaimid gach iarracht freastal ar dhaltaí go bhfuil fonn orthu an dá Nuatheanga Eorpacha a dhéanamh don AT.
  • We strongly advise that every student continue with at least one European language save where the student has a language exemption
    • We will do our best to facilitate students who wish to continue with both European Languages.

  • Scríobh síos uimhir, in ord tosaíochta, taobh le do rogha dos na hábhair eile.
  • Please number the other subjects in order of preference.

Please note: Where a student takes up an additional subject outside of school, they do so on the understanding that they must continue with 7 timetabled exam subjects in Gaelcholáiste Chiarraí.

Choose one of the following European languages

Subject

Preference Number

Fraincis French

Gearmáinis German

Please number the following subjects 2-12 in order of preference

Subject

Preference Number

Bitheolaíocht Biology

Ceimic Chemistry

Fisic Physics

Ealaín Art

Eacnamaíocht Bhaile Home Economics

G.D.C. Design and Communication Graphics

Gnó Business

Staidéar Foirgníochta Construction Studies

Stair History

Tíreolaíocht Geography

Fraincis French (Do not select again if selected above)

Gearmáinis German (Do not select again if selected above)

No events found
04-D.Fómh-2022
Próiseas Iontrála don scoilbhliain 2024-25
Cluain Mhór, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 V82V
DÉAN TEAGMHÁIL LINN
SUÍOMH NA SCOILE
© 2024 Gaelcholáiste Chiarraí