Kerry ETB
Gaelcholáiste Chiarraí

Éide Scoile - School Uniform

Éide Scoile

Geansaí dubh le suaitheantas na scoile, léine/blús liath, carbhat scoile, bríste nó sciorta* liath, riteoga/stocaí liath nó dubh, bróga dubha.

*Tá sciorta scoile ar leith riachtanach: Hunter, pléata dúbailte chun tosaigh, (stíl T18/DP2), ar fáil i siopa Dan Fitzgerald, Trá Lí. Caithfidh an sciorta a bheith thíos go lár na glúine.

Beidh an geansaí, le suaitheantas na scoile air, agus an charbhat scoile ar fáil i siopa Sean Hussey, Sráid an Ághasaigh, Trá Lí.

Ba cheart gnáth bróga dubha a chaitheamh i gcónaí - níl buataisí ceadaithe. Caithfidh siad bheith go h-iomlán dubh. Déantús uachtar leathair agus sál tiubh.

Ba cheart go mbeadh gach páirt den éide scoile néata, glan agus slachtmhar i gcónaí. Ní cheart d’aon chuid den éide scoile a bheith stróicthe ná pollta i.e. muineál, bóna, cufaí, uillinn, uamanna agus fáithim (bun) an bhríste nó sciorta. Ba cheart snaidhm an charbhait a bheith le feiscint go soiléir ós cionn V an gheansaí. Ba cheart don dara chnap ó bharr an léine a bheith iata. Ba cheart bóna an léine a bheith taobh istigh de V an gheansaí. Ba choir léine agus veist a bheith curtha taobh istigh den bhríste nó sciorta agus gan iad a bheith ag gobadh amach. Ba cheart go mbeadh na bróga dubha glan is néata le snas orthú i gcónaí.

Ní mór údaráis Gaelcholáiste Chiarraí a shásamh maidir le stíl ghruaige, seodra agus araile. Ba cheart go mbeadh gruaig an dalta glan, néata agus cíortha agus sásúil i dtuairimí údaráis na scoile maidir leis an stíl agus dath. (Dath gruaige nádúrtha, tá bac ar ingne bréagacha)

Beidh cead ag daltaí stoda cluais amháin a chaitheamh in aghaidh na cluaise. (Níl aon seodra aghaidh eile ceadaithe)

Níl smidiú ceadaithe.

Corpoideachas

Ba cheart culaith spóirt, bróga spóirt agus/nó bróga páirce a chaitheamh ag am Corp. Ní cheart aon seoda a chaitheamh ag am Corp i.e. fáinní cluaise, bráisléid ná slabhraí-muineál. Is ceist shláinte agus shábháilteachta í seo.

Faoi lathair tá cead ag daltaí éadaí reatha a chaitheamh an lá scoile go mbíonn corpoideachas acu.

School Uniform

Black jumper with school crest, grey shirt or blouse, school tie, grey trousers or *skirt, black or grey tights or socks, black shoes.

*A specific school skirt is required: Hunter, front double pleat, style T18/DP2, available in Dan Fitzgerald’s shop Tralee. The skirt length must be to the middle of the knee.

The jumper with the school crest and the school tie are available in Sean Hussey’s, Ashe Street, Tralee

Ordinary black shoes must be worn at all times – boots are not permitted. They must be all black in colour. These shoes should have leather uppers and good hardwearing soles.

All parts of the school uniform should be neat, clean and tidy at all times. No part of the uniform should be torn or holed i.e. neck, cuffs, elbows, seams or ends of trousers or skirt. Tie knot should be clearly visible above the V of the jumper. The second button from top of shirt should be fastened. Shirt collar lapels should be inside the V-neck of jumper. Shirts and vests should be tucked into trousers or skirts and not left hanging out. Black shoes should be clean, polished and neat at all times.

Hairstyle, the wearing of jewellery etc. must be to the satisfaction of the Gaelcholaiste Chiarraí authorities. Students’ hair should be clean, neat and tidy and satisfy school authorities with regard to appropriate style and colour. (Hair must be of a natural colour; false nails are not permitted)

Students will be permitted to wear a maximum of one stud piercing in each ear. (Other facial jewellery is not permitted)

Make-up is not permitted.

Physical Education

A track suit, runners and / or outdoor boots are required at PE at all times. No jewellery to be worn during PE i.e. earrings, bracelets and neck-chains. This is a health and safety issue.

Students are currently permitted to wear their PE attire for the full school day that they have PE timetabled.

Riailacha scoile maidir le Éide Scoile

Ní mór éide scoile néata iomlán a chaitheamh (níl sé ceadaithe cóta, seaicéad, scairf agus araile a chaitheamh sa rang).

  • Tá rogha ag cailíní bríste nó sciorta a chaitheamh. Ní cheadaítear ach an bríste agus an sciorta atá molta ag Gaelcholáiste Chiarraí.
  • Caithfidh an sciorta a bheith thíos go lár na glúine.
  • Ní mór bróga dubha oiriúnacha a chaitheamh.
  • Ní mór an éide a chaitheamh i rith na bliana scoile i slí a shásaíonn údaráis Gaelcholáiste Chiarraí.

The pupil must be dressed neatly in the complete school uniform. (The wearing of a coat, jacket, scarf etc is not allowed in class)

  • Girls may wear trousers or a skirt. Only the skirt and trousers approved by Gaelcholaiste Chiarraí authorities is acceptable.
  • The skirt length must be to the middle of the knee.
  • Suitable black shoes must be worn.
  • The uniform must be worn throughout the school year in a manner that is to the satisfaction of the Gaelcholaiste Chiarraí authorities.
Meith 03
2022
Scoil ag dúnadh do Laethanta Saoire an tsamhraidh
Tobar Mhaigh Dor, Trá lí, Co. Chiarraí, V92 N763.
Tobar Mhaigh Dor 066 7121650
Tigh Collis Sandes 083 88 00 126
DÉAN TEAGMHÁIL LINN
SUÍOMH NA SCOILE
© 2022 Gaelcholáiste Chiarraí