Kerry ETB
Gaelcholáiste Chiarraí

Rogha ábhair do Bhliain 2 - Subject Choice for BL2

Rogha Ábhair BL2

Click here: 2024/25 Student Options Form for BL2

Mar chuid de phleanáil roghanna ábhair do dhaltaí Bl2 iarraimid ort suirbhé a líonadh. Scríobh síos uimhir, in ord tosaíochta, taobh le do rogha agus é a sheoladh ar ais chuig an scoil agus é sínithe ag an dalta agus a thuismitheoir/chaomhnóir (Tarlaíonn sé seo de gnáth roimh deireadh mí na Márta)

Tabharfar deis do dhaltaí athbhreithniú a dhéanamh ar a roghanna roimh deireadh mí Meán Fómhair chomh fada is a bhfuil spás ann dóibh sna ranganna go dteastaíonn uatha malartú isteach iontu.

As part of our planning of subject choices for Bl2 students, we request that you fill in a survey numbering the subjects in order of preference and then return the survey to the school signed by both the student and a parent/guardian (This usually happens by the end of March each school year).

Students will be given the opportunity to review their choices before end of September – please note this may not always be possible as there may not be room in the class they are trying to change to.

How to fill the Subject Options Form

Why chose a language subject

No events found
04-D.Fómh-2022
Próiseas Iontrála don scoilbhliain 2024-25
Cluain Mhór, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 V82V
DÉAN TEAGMHÁIL LINN
SUÍOMH NA SCOILE
© 2024 Gaelcholáiste Chiarraí