Kerry ETB
Gaelcholáiste Chiarraí

Rogha Ábhair Bliain 2 agus Bliain 5 - Subject Choice 2nd & 5th Year

Rogha Ábhair BL2

Mar chuid de phleanáil roghanna ábhair do dhaltaí Bl2 iarraimid ort suirbhé a líonadh. Scríobh síos uimhir, in ord tosaíochta, taobh le do rogha agus é a sheoladh ar ais chuig an scoil agus é sínithe ag an dalta agus a thuismitheoir/chaomhnóir (Tarlaíonn sé seo de gnáth roimh deireadh mí na Márta)

Tabharfar deis do dhaltaí athbhreithniú a dhéanamh ar a roghanna roimh deireadh mí Meán Fómhair chomh fada is a bhfuil spás ann dóibh sna ranganna go dteastaíonn uatha malartú isteach iontu.

As part of our planning of subject choices for Bl2 students, we request that you fill in a survey numbering the subjects in order of preference and then return the survey to the school signed by both the student and a parent/guardian (This usually happens by the end of March each school year).

Students will be given the opportunity to review their choices before end of September – please note this may not always be possible as there may not be room in the class they are trying to change to.

 • Tógfaidh gach dalta Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Tíreolaíocht, Stair, agus Eolaíocht.
 • Every student will continue with Gaeilge, English, Mathematics, Geography, History, and Science.

 • Tógfaidh gach dalta Nuatheanga Eorpach amháin ar a laghad
 • Every student will continue with at least one European language

 • Scríobh síos uimhir, in ord tosaíochta, taobh le do rogha dos na hábhair eile
 • Please number the other subjects in order of preference

Choose one of the following European languages (Insert number 1)

Subject

Fraincis French

Gearmáinis German

Important note for students choosing 2 languages

Please note that we will do our best to facilitate students who wish to continue with both European Languages however, we are unable to guarantee that this will be possible.

Please number the following subjects 2-7 in order of preference

Subject

Preference Number

Theicneolaíocht Adhmaid Wood Technology

Grafaic Graphics

Staidéar Gnó Business Studies

Amharc-ealaín Visual Art

Ceol Music

Fraincis French (Do not select again if selected above)

Gearmáinis German (Do not select again if selected above)

Rogha Ábhair BL5

Mar chuid de phleanáil roghanna ábhair do dhaltaí Bl5 iarraimid ort suirbhé a líonadh. Scríobh síos uimhir, in ord tosaíochta, taobh le do rogha agus é a sheoladh ar ais chuig an scoil agus é sínithe ag an dalta agus a thuismitheoir/chaomhnóir (Tarlaíonn sé seo de gnáth roimh deireadh mí na Márta)

Tabharfar deis do dhaltaí athbhreithniú a dhéanamh ar a roghanna roimh deireadh mí Meán Fómhair chomh fada is a bhfuil spás ann dóibh sna ranganna go dteastaíonn uatha malartú isteach iontu.

As part of our planning of subject choices for Bl5 students, we request that you fill in a survey numbering the subjects in order of preference and then return the survey to the school signed by both the student and a parent/guardian (This usually happens by the end of March each school year).

Students will be given the opportunity to review their choices before end of September – please note this may not always be possible as there may not be room in the class they are trying to change to.

 • Tógfaidh gach dalta Gaeilge, Béarla agus Matamaitic.
 • Every student will continue with Gaeilge, English and Mathematics.

 • Tógfaidh gach dalta Nuatheanga Eorpach
  • Déanfaimid gach iarracht freastal ar dhaltaí go bhfuil fonn orthu an dá Nuatheanga Eorpacha a dhéanamh don AT.
 • Every student will continue with one European language
  • We will do our best to facilitate students who wish to continue with both European Languages.

 • Scríobh síos uimhir, in ord tosaíochta, taobh le do rogha dos na hábhair eile.
 • Please number the other subjects in order of preference.

Please note: Where a student takes up an additional subject outside of school, they do so on the understanding that they must continue with 7 timetabled exam subjects in Gaelcholáiste Chiarraí.

Choose one of the following European languages

Subject

Preference Number

Fraincis French

Gearmáinis German

Please number the following subjects 2-12 in order of preference

Subject

Preference Number

Bitheolaíocht Biology

Ceimic Chemistry

Fisic Physics

Ealaín Art

G.D.C. Design and Communication Graphics

Gnó Business

Staidéar Foirgníochta Construction Studies

Stair History

Tíreolaíocht Geography

Fraincis French (Do not select again if selected above)

Gearmáinis German (Do not select again if selected above)

Mata Feidhmeannach Applied Maths (Online delivery - available as an 8th subject)

No events found
04-D.Fómh-2022
Próiseas Iontrála don scoilbhliain 2024-25
Cluain Mhór, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 V82V
DÉAN TEAGMHÁIL LINN
SUÍOMH NA SCOILE
© 2024 Gaelcholáiste Chiarraí